Ето от какви болести можете да бъдете покосени според кръвната ви група
Здраве

Ето от какви болести можете да бъдете покосени според кръвната ви група

По всяка вероятност ефектът на кръвните антитела върху възпаленията в организма е сред водещите причини за тази зависимост

Учените са категорични, че рискът човек да бъде покосен от някои болести в зависимост от кръвната му група, е много голям.

Те твърдят, че рискът да бъдете покосени от някои болести е тясно свързан с кръвната ви група. Именно тя е тази, която обуславя характеристиката на защита на организма срещу токсини, вируси и бактерии. Следователно тя е сред водещите фактори, определящи склонността ви към някои болести.

болест
По всяка вероятност ефектът на кръвните антитела върху възпаленията в организма е сред водещите причини за тази зависимост

Ето на кои опасни заболявания сте най-податливи в зависимост от кръвната ви група:

Всеки човек е наясно с факта, че кръвната група съдържа информация за еритроцитите (червените кръвни телца) на даден индивид. Тя се обуславя от веществата (белтъци и въглеводороди) в клетъчната мембрана. Сред най-важните белези в този ред на мисли, са трите основни кръвни групи – А, В и О, както и резус-факторът (Rh).

Разбира се съществуват и още 46 познати антигена, преобладаващата част от които се срещат рядко в сравнение с кръвната група и Rh. Преливането на кръв от човек с дадена кръвна група на друг човек, който е с различна кръвна група, може да предизвика сериозна имунна реакция. Тя пък на свой ред може да доведе до бъбречна недостатъчност, хемолитична анемия, шок и дори летален изход.

Съществуват четири допустими комбинации, определящи кръвната група:
α и β: първа (0)
A и β: втора (A)
B и α: трета (B)
A и B: четвърта (AB)
Що се отнася до резус-фактора, то кръвните групи се делят на две – положителни и отрицателни.

Вземете под внимание тези факти

Ето и заболяванията, които сте склонни да развиете в зависимост от кръвната ви група:

Тромбоза
Образуването на кръвни съсиреци е много опасно явление на сърдечно-съдовата система, което може да ви коства живота. Кръвните съсиреци запушват вените, причиняват сериозни нарушения в кръвообращението, тромбоемболия, създават висок риск от инсулт или инфаркт, които в нередки случаи са с летален изход.

Резултатите от проведено проучване по темата сочат, че хората от първата кръвна група (нулевата) са с най-нисък риск от образуване на кръвни съсиреци. Този риск съответно е най-висок при хората от кръвните групи А и В. При тях рискът е завишен с 30%. Хората от АВ кръвна група са с 20% по-висок риск от появата на тези болести в сравнение с останалите.

Сърдечна недостатъчност
Хората, които са с най-висок риск да развият това състояние са с кръвна група В и АВ. Хората от кръвна група А с най-малък риск.

Язва на стомаха
Хората с нулева кръвна група, са с най-голям риск от развитието на язва. Хората с кръвна група А и В страдат значително по-малко от това заболяване в сравнение с останалите.

Рак на стомаха
С най-голяма склонност към това заболяване, са хората с кръвна група А, съответно хората с нулева кръвна група са с най-малък риск от развитието му.

Рак на панкреаса
Най-малък е рискът от развитието на това заболяване при хората от нулева кръвна група. При хората от кръвна група А рискът е с 32% по-висок, при кръвна група АВ – 51%, а при хората от кръвна група В – 72%, пише zdrave.to.


Всички права върху статиите принадлежат на сайта poleznite.com. Всяко използване на статиите без наше съгласие е забранено! Всяко копирано съдържание ще бъде докладвано на Google, Google AdSense и Facebook.

Изпратете коментар