БОР е дървото на спокойствието и високия дух. Ако в живота ви е настъпил важен момент, решава се съдбата ви и е нужно в спокойна обстановка да си отговорите на редица сериозни въпроси, няма да можете да минете без общуване с бора.

Учените са стигнали до извода, че дори само изгледът на дърветата подобрява общото самочувствие. Известно е и от собствен опит, че една разходка из гората след дъжд успокоява, снема дори и най-силното нервно напрежение, а през нощта осигурява здрав сън.