Металите всеки познава – това са злато, сребро, мед, желязо и др. Украшения, медальони, гривни, амулети и вещи от метал, когато са близо до тялото, влияят на здравето и съдбата. По въпроса …

Терминът за хиропрактиката идва от гръцките думи cheir, означаваща ръка, и praxis – действие. Това е система за лечение, основана върху принципа, че тялото може да се