Женските хормони са една доста изследвана област, но все пак има още грешки, които алопатичното лечение допуска. Затова нека видим какво мисли по въпроса хомеопатът д-р Атанас Михайлов.