Много от нас, които се лекуват с природни средства, изменят на този принцип, когато става дума за болка. Затова аналгинът и другите обезболяващи …