Тази комбинация е истинска панацея Никак не е случайно, че наричаме тази комбинация вълшебна, както и не е пресилено твърдението, че тя може да ви избави от редица болести. Вероятно…