Има случаи, в които консумацията им не е препоръчителна За полезните свойства на бананите е изписано и изговорено много. Трудно обаче бихте могли да откриете информация за неподозираните опасности, които…