Обърнете им внимание навреме В този материал ще ви запознаем със симптомите, които ви алармират, че сърцето ви не функционира правилно. Според центровете за контрол и превенция на заболяванията, всяка…