Бъдещето принадлежи на тези, които се събуждат рано – това е известно отдавна. Американският специалист по личностно развитие Хал Елрод е създател на модното движение „Miracle Morning”.