При хората, изложени на високо шумово замърсяване, миндалевидното тяло е много по-активно За никого не е тайна, че сред основните причини за смъртност, се нареждат коварните инсулт и инфаркт. В…