Най-добре е да потърсите лекарска помощ Съществуват различни видове главоболие и съответно всяко едно от тях е в резултат на различна причина. В следващите редове ще ви запознаем с видовете…