При планиране на лечението с глад на някои хронични заболявания най-често се прилага пълно (влажно) гладуване в продължение на 2-3 седмици. Значително по-рядко се