Преобладаваща част от бенките, с които е обсипано тялото обикновено са безвредни Човешкото тяло е отлично действаща машина. Когато неговото здравословно състояние не е добро, то може да намери стотици…